خبر تستی دوم
سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
0 نظر
48 بازدید

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

گروه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده، مورد نظر است. توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر فراهم می کند و این شرایط باعث می شود تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نگردد. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استانداردهای بومی آن منطقه عمل کند. بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 
candoogroup

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

آدرس ما

خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شریفی، پلاک 52، واحد 5